16 Април 2019
Македонските пејсажи се незаштитено природно богатство иако нивна заштита налагаат европските конвенции и практикуваат многу земји во светот.
03 Мај 2019
Државата цела деценија не издвоила пари за истражувачки проекти на Хидробиолошкиот завод во Охрид.
26 Март 2019
Во Македонија сме соочени со макропроблемот на несистематско селектирање и нерегулирано рециклирање, така што микропластиката ни се чини како безначаен проблем, но што порано почнеме да размислуваме за ситните нешта, полесно ќе стигнеме до крупните.