Дивоизградените платформи на Матка стануваат државна енигма бидејќи иако беа поставени на почетокот на годинава се’ уште не може да се најде одговор на прашањето кој е надлежен да ги тргне овие спорни објекти.
Три години трае битката на жителите од село Гари со институциите. Толку време тие се обидуваат да докажат дека концесијата за детални геолошки истражувања е незаконска.