Градењето ефикасен систем за предупредување од поплави е клучен фактор во справувањето со вакви природни катастрофи. ГИЗ од 2012 година работи на оваа проблематика во регионот.

Погледнете го видеото кое го сними ГИЗ за практичните обуки на управите за хидрометеоролошки работи од земјите по течението на реката Дрим како да ги користат технолошките можности при справување со поплавите.