ajovanovski200x250Основач и извршен директор на младинската еколошка граѓанска организација „Гоу Грин“. Автор е на неколку публикации на теми поврзани со климатски промени, управување со отпад, зелени работни места, образование за одржлив развој, млади и младински активизам. Во 2015-та година работи во Европскиот Парламент во Брисел, како асистент на кампањата за климатски промени за Парискиот договор, и извештајот за зелени работни места на Европската Унија. По вокација е дипломиран економист на Економскиот Факултет во Скопје, смер Маркетинг, и моментално ја пишува својата магистерска теза на на тема „Зелени работни места во Република Македонија“ при Институтот за Бизнис Економија во Скопје.