Aleksandar Stojanovski 200x250Претседател на Истражувачко здружение на студенти географи ,,Природник".