Препознавајќи ги убавините и потребата од брза акција, во Албанија оваа планина уште во 2008-та беше прогласена за Национален парк Шебеник – Јабланица. Подножјето е во градот Либражд на 12 километри од Струга. Планот бил Јабланица да биде национален парк од двете страни.