Мариово е познато по својата богата културна и ентонолошка историја, но тоа крие и голема природна вредност. Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типична архитектура, но и поради специфичниот релјеф и пејзажи. Денес, ерозијата, иселувањето и идните планови за нови хидроцентрали се опасност овој регион засекогаш да исчезне.

 

ТВ верзија Албанска верзија

Документарниот филм „Поважната страна на Мариово“ го изработи Институтот за комуникациски студии.