Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.