Со заштита на биолошката разновидност, го штитиме животот на планетата! Среќен светски ден на биолошката разновидност!

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.