Скопје и неговата околина во себе крие многу природни вредности. Како што градот растел и се проширувал, така се менувал изгледот на котлината. Денес како во мали џепови опстојуваат само неколку значајни природни подрачја. Движејќи се низ нив, секојдневно, скопјани се сепак несвесни за нивното постоење. Време е да се запознаеме со дивата страна на Скопје.

 

ТВ верзија Албанска верзија

Документарниот филм „Дивата страна на Скопје“ го изработи Институтот за комуникациски студии.