fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Семиња од минатото, надеж за иднината

Со откривањето на новиот континент, во средниот век настанала првата размена на генетски материјал во форма на храна. На тој начин, на светско ниво се промениле екосистемите и биодиверзитетот. Денес, поради климатските промени, но и поради генетското модифицирање на организмите, светскиот агробиодиврезитет е значително опаднат.

Постои ли можност новата технологија да го зачува генот на старите семиња и старите раси и да ги приспособи кон промените кои се случуваат? Новиот документарец на Дома ги истражува одговорите за иднината на нашата храна и биодиверзитет преку анализа на специфични растителни и животински видови во Македонија, Црна Гора и Албанија.

Автори: Кирил Аровски Пржо, Жанета Трајкоска, Ана Алексовска
Водител: Ѓорѓи Нешкоски
Режија: Ана Алексовска
Камера: Тони Стојановски, Љубомир Домазетов
Монтажа: Борче Крстевски
Илустратор: Филип Велковски
Локална поддршка: Вук Вујисиќ, Алтин Фуртизи
Благодарност: NordGen

Сподели