Европската блатна желка и балканската блатна желка се единствените водни желки во Македонија.

Evropska blatna zelka