На пролет може да се доживее целиот колорит на Шар Планина. Таа се протега на 80 километри и е широка до 20 километри и претставува гигантски импресивен и невообичаен масив.