Строгиот резерват „Тиквеш“  се наоѓа на јужниот дел на Тиквешкото езеро и зафаќа 9.700 хектари водена површина и 950 хектари копно на кои живеат 39 грабливи птици. Прогласен е за резерват на 23 јули 1997 година.

Tikves FB