Се претпоставува дека во Македонија живеат помеѓу 160-200 единки на кафеава мечка, најмногу во границите на националните паркови.

Kafenata mecka vo Makedonija FB