Според најновите најави, Шар Планина треба да стане петиот национален парк во Македонија.

Nacionalnite parkovi vo Makedonija FB