Островот Голем Град е дел од Националниот Парк Галичица и дел од зоната под строга заштита.

Poseta na Golem Grad FB