Најголемата мотивација да продолжам со мојата работа е желбата да го откријам животот на дивите животни во Националниот парк Витоша, како и опасностите кои ги демнат - со оваа мисла, биологот Николај Доикин секојдневно ја извршува својата работна задача во Националниот парк Витоша.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.