За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

COP26: The world in the race with climate change

This year’s Conference of Parties on Climate Change is held at a time when the world is facing many problems. The consequences of climate change are becoming more apparent and are changing everyday life. The changes that must be made globally must be undertaken as soon as possible in order to preserve our lives, the lives of future generations as well as the entire living world on this planet. This is the story of the 26th COP and its results.

Share