fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Research: Western Balkans

The Western Balkan countries share similar history, borders and natural values. But do they also share the same environmental problems?

Host: Gjorgji Neskoski
Author: Kiril Arsovski Przho
Directed by: Ana Aleksovska
Camera: Ivan Popovic, Ljubomir Domazetov, Mihajlo Jelisavcic, Artan Rama
Journalists: Svetlana Gjorgjevic, Artan Rama
Share