fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Young researchers

Many natural values are hidden throughout Macedonia, waiting to be discovered. The enthusiasm of several young researchers, biologists and ecologists guided by the legacy of the late professor Ljupcho Melovski, leads to discoveries that are important for the national and European natural heritage.

The Institute for Communication Studies and the editorial office of Doma dedicate their new film “Young Researchers” to the personality and work of professor Ljupcho Melovski.

Author: Kiril Przho
Directed by: Ana Aleksovska
Camera: Toni Stojanovski, Ljubomir Domazetov
Host: Gjorgji Neshkoski
Editing by: Borche Krstevski

Share