fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
edukacija i sorabotka so lokalnoto naselenie za spas na endemitite na galicica intro

Education and cooperation with the local population to save the endemics of Galichica

When was the last time you drank the beautiful Ohrid tea? Have you thought about where it is from and until when it will be there? 50 percent of the total flora in Macedonia is located in Galichica. The mountain that gave to everyone requires education, especially of the local population, so that endemic plants are not exterminated.

The “Education and cooperation with the local population to save the endemics of Galichica” video was prepared by the Institute for Communication Studies.

Share