fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
strasnata skriena tajna na ohridskoto ezero intro

The terrible hidden secret of Ohrid Lake

The Ohrid Lake hides a terrible and shameful secret. Plastic, cans, various bulky waste lie at the bottom as hidden testimonies to human ignorance, but also to the inertia of institutions. DOMA takes you to the endangered ecosystem in the depths of Lake Ohrid.

The “The terrible hidden secret of Ohrid Lake” video was prepared by the Institute for Communication Studies.

Share