fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
zhivotnata sredina vo izvestajot na eu featured

Животната средина во извештајот на ЕУ

Фотографија од знамето на ЕУ, со текст: Според извештајот на Европската комисија од 2021 година, Македонија постигнала само ограничен напредок во заштитата на природата.

Загаденост на амбиенталниот воздух, неусешноста со справувањето и управувањето на отпадот како и слабиот напредок во остварување на целите за климатските промени се главните проблеми издвоените во овогодишниот извештај на Европската комисија за Македонија.

Сподели