Чад и неподнослива смрдеа ги натера жителите од повеќе населби во Општина Карпош и пошироко во Скопје да се затворат дома на неколку наврати во изминативе денови.  По нивното негодување беше утврдено дека загадувањето доаѓа од опожарување на дива депонија во близина на Спортскиот центар „Борис Трајковски”.  За да се увериме дека тоа е изворот на загадувањето излеговме на терен кадешто „уловивме“ чудни контрасти.

Првичната намена на РДФ горивата е да ги заменат фосилните горива и да ги намалат емисиите со јаглероден диоксид. Ова гориво може да се користи само во печки за таква намена.

Сообраќајот е еден главните извори на загадување на воздухот во Македонија, па поголемото користење на јавниот превоз се смета како добро решение во борбата со загадениот воздух. Во декември ги прашавме граѓаните дали доколку би се овозможил ефикасен јавен транспорт тие би го користеле во нивното секојдневие. Дури 93% од граѓаните одговориле со ,,да", a само 4 % се изјасниле дека дури и кога јавниот превоз би бил поефикасен тие не би го користеле. Во меѓувреме речесиси сите градови освен Скопје немаат никаква форма на јавен превоз, а тој во Скопје се одвива во автобуси и автобуски линии што не ги исполнуваат барањата на граѓаните.

Во Европската Унија, просечно се рециклира 46% од вкупниот отпад.

Во Македонија малку или воошто не се рециклира електронски отпад. Затоа секогаш разумно користета ја енергијата од батериите и со тоа го намалувате количеството на батерии кои ќе завршат во депониите.

Само со зголемување на зелените површини градовите можат да се изборат со зголемените температури особено во летниот период.

Управувањето со природни ресурси е процес на одрлжливо искористување на природните ресурси како вода, почва и минерали.

resursi

Ќе oстане ли „Градското дрво“ во Скопје да сведочи како споменик на негрижата за загадувањето на воздухот е прашање што заслужува внимание ако се земе предвид дека веќе втора година овој еколошки билборд е исушен односно не го прочистува воздухот. Главното образложение за незавидната состојба е дека неколку месеци откако било поставено „Градското дрво“ се расипала цистерната на јавното претпријатие „Паркови и зеленило“, со која требало да се наводнува.

За националниот парк Шара во Косово се грижи посебна дирекција која го регулира рационалното користење на природните добра. Ловот е забранет, а дозволена е сеча на дрвја само за потребите на локалното население. Со прогласување на Шар Планина за национален парк и од страната на Македонија ќе се овозможи заштита на биодиверзитетот во целост.

Отпадот не е само ѓубре, туку може да се преработува и ефикасно да се користи во секојдневниот живот на луѓето. Кој не може или не сака да го види тоа? Студентите на Машинскиот факултет во Скопје понудија решенија за управување со отпадот кои се реално изводливи.

Таксистката Тина и патникот Томо имаат четири случајни средби во различни делови од Скопје. Томо воопшто не смета дека треба да делува за проблемите кои ги посочува Тина „напнатина“, како што ја именува тој. Сепак Тина е упорна во притисокот кон него да стане активен член на општеството – да реагира, наместо да игнорира.

Македонија со својата мрежа на заштитени подрачја и природни реткоси има голема екотуристичка вредност.

Намалувањето и исчезнувањето на некои видови на мршојадци во Македонија се должи на намаленото одгледување на стока и добиток.

ALB

Бранко Прља

Државата треба активно да се вклучи во рециклирањето, не само преку системи на контрола и законски регулативи, туку и преку мотивација, на пример даночни олеснувања, наместо тоа да се остави на совеста на приватните компании.

м-р Соња Ристеска

За да ги искористи придобивките од ниските трошоци за обновливи извори и инвестициите во енергетска ефикасност, ЈИЕ, а особено Западниот Балкан, е неопходно да ги надмине бариерите кои во моментов се присутни во регулаторната, политичката, финансиската и пазарната рамка и кои го кочат тој напредок.

„Не дозволувајте да растеме во пластика!“ е пораката што ја испратија учениците од второ одделение во основното училиште „Браќа Миладиновци“ во Аеродром. Тие се лидери во собирање пластични шишиња во училиштето. Во изминатите две години училиштето кое е меѓу трите зелени училишта собрало околу 1 тон или 22 илјади големи пластични големи шишиња, а за возврат добило телевизор и парични средства кои се користат за набавка на наставни материјали.

Поставување на сончеви колектори, искористување на енергијата од ветер како и промовирање енергетска ефикасност се чекорите со кои Македонија би можела да го намали загадувањето, а со тоа и да ги подобри енергетските капацитети.

Во тек е постапка за распишување тендер за изградба на прв регионален центар за управување со отпад во Македонија. Преку ИПА фондовите се обезбедени 40 милиони евра, а изборот ќе го прави комисија на Европската Унија.

м-р Соња Ристеска

Производството на струја од обновливите извори на енергија е далеку зад термоцентралите и големите хидроцентрали, како и од увозот на струја за кој Македонија секоја година издвојува милиони евра. Обновливите извори, пак, од година во година растат - сончевата енергија ја има во изобилство, паѓа цената на производството и има огромен интерес за нивно искористување. Што прави Владата?

Во Македонија има три основни столба кои ќе помогнат да се намали загадувањето - намалување на потрошувачката на електрична енергија, користење обновливи извори на енергија и гасификација.

Дел од приоритетните мерки кои треба да се применат се субвенции за греење кое не загадува, домаќинствата да вградуваат сончеви колектори за производство на струја, проширување на топлификацискиот систем, промена на сообраќајниот режим во Скопје, автобуси на електричен погон и забрана за градежни активности кога загадувањето надминува одредена граница.

Со мерките за енергетска ефикасност и користењето на обновливите извори на енергија, до 2035 година може да се намали загадување кое е еднакво на денешното загадување од РЕК Битола.

Во Македонија има три основни столба кои ќе помогнат да се намали загадувањето - намалување на потрошувачката на електрична енергија, користење обновливи извори на енергија и гасификација. Со мерките за енергетска ефикасност и користењето на обновливите извори на енергија, до 2035 година може да се намали загадување кое е еднакво на денешното загадување од РЕК Битола.

На што најмногу се троши енергија во македонските домови, што најмногу се користи за загревање на домот, од каде најмногу се губи енергијата? Како да препознаете дека вашиот дом има потреба од повеќе изолација? Реши го квизот и #Дознај дали сте енергетски ефикасни, можеби само делумно запознаени или воопшто не знаете што опфаќаат мерките на енергетска ефикасност?

м-р Ненад Тониќ, д.с.и.

Институцијата која пред граѓаните испорачува барање да се самоограничат во користењето на автомобилите, додека самата таа непречено „ужива“ возен парк од 40-50, па и повеќе конвенционални возила, не поседува кредибилитет за испорачување на такво барање. Дотолку повеќе што во нашите услови службените возила се „приватизирани“ дури и од хиерархиски најниските раководни ешалони па освен за секојдневните службени потреби се користат и како редовно превозно средство на релација дома-работа!