fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
edukacija i sorabotka so lokalnoto naselenie za spas na endemitite na galicica intro

Edukimi dhe bashkëpunimi me popullatën lokale për t`i shpëtuar edemitë në Galicicës

Kur ka qenë hera e fundit që keni pirë çajin e këndshëm të Ohrit? A keni menduar se ku dhe deri kur do ta ketë atje? 50 për qind e florës totale në Maqedoni ndodhet në Galicicë. Mali i cili që ka t’i japë të gjithëve, por kërkon edukim sidomos të popullatës lokale që të mos shfarosen bimët endemike.

Видеото „Едукација и соработка со локалното население за спас на ендемитите на Галичица“ го изработи Институтот за комуникациски студии.

Share