fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Seme prošlosti, nada za budućnost

Otkrivanjem novog kontinenta, prva razmena genetskog materijala u obliku hrane dogodila se u srednjem veku. Dakle, ekosistemi i biodiverzitet su se izmenili na svetskom nivou. Danas, zbog klimatskih promena, ali i genetske modifikacije organizama, svetski agrobiodiverzitet je značajno opao.

Da li postoji mogućnost da nova tehnologija sačuva gen starog semena i starih rasa I da ih prilagodi promenama koje nastaju? Novi dokumentarac Doma istražuje odgovore na budućnost naše hrane i biodiverziteta kroz analizu specifičnihAutori: Kiril Pržo, Ana Aleksovska, Žaneta Trajkoska

Glumac: Đorđe Neškoski
Kamera: Toni Stojanovski, Ljubomir Domazetov
Montaža: Borče Krstevski
Zahvalnost: NordGen-u
Lokalna podrška: Vuk Vujisić, Altin Furtuzi biljnih i životinjskih vrsta u Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji.

Share