Slagana Stamenkova 200x250Дипломиран биолог, магистер по менаџмент во образованието и претседател на Здружението на граѓани за заштита на животната средина „ЕКОЗВОН“Автор е на Еко-речник објавен во 2012 година во соработка со Пакомак. Исто така, е автор и рецезент на повеќе учебници по биологија за основно образование како и обучувач по ПЕП програмата.