Охридското езеро крие страшна и срамна тајна. Пластика, лименки, најразновиден кабаст отпад лежат на дното како скриени сведоштва за човечката некултура, но и за инертноста на институциите. ДОМА ве носи во загрозениот еко-систем во длабочината на Охридско езеро. 

Видеото „Страшната скриена тајна на Охридското езеро“ го изработи Институтот за комуникациски студии.