Колку се реални ветувањата за заштита на животната средина на новата Влада формирана од СДСМ, ДУИ и ДПА е прашање што заслужува сериозно внимание ако се земат предвид искуствата од изминатите години коишто покажуваат дека извршната власт каска со реализација на еколошките проекти и дека брзо се заборава на поставените цели. Најдобар доказ за тоа е што во програмата за работа на Владата во периодот 2020-2024 година повторно се најавува озеленување на градовите, засилување на капацитетите на инспекциските органи, формирање регионални центри за управување отпад, затворање на дивите депонии, обезбедување поволни кредити за менување на застарените производствени капацитети на компаниите...

Кога се работи за природните вредности, повеќе луѓе размислуваат: „Па добро јас тоа сум го видел и што ми е гајле што ќе се случи“ Можеме да размислуваме и така, но се доведува во прашање колку другите и како и идните генации што доаѓаат после нас ќе знаат што сме имале на оваа планета Земја.

Во еден од своите стратешки документи на нашата држава, Национална стратегија за заштита на природата 2017-2027, која набројува со какви се природни реткости  располагаме стои дека „честопати се поставува прашање како да се обезбеди заштита, зачувување и одржливо користење на ова природно богатство“.

Во послените години, поради еколошката состојба во државата граѓаните се повеќе бараат одговори и акција од Инспекторатот за животната средина. Редакцијата на ДОМА ја праша Магдалена Филиповска-Грашкоска – Претседател на Инспекцискиот совет околу состојбата и идните планови за оваа инспекциска служба.

Додека многумина се откажуваат од вербата во индивидуалната способност за промена на лошите навики во општеството, Билјана е категорична: „Мојот одговор е едноставен: енергетски бунт. Секогаш успева.“ Како еден од основачите на „Добра Земја“ – првата задруга на потрошувачи во Македонија, Билјана Филиповска е поборник за постојан напредок и предан екологист. Таа не престанува преку своите дела да ѝ влијае на околината насочувајќи ја кон еколошки и хумани активности.

Интегрирано еколошко образование е единствениот начин да се подобри еколошката писменост и да се подигне јавната свест.

Биоразградливите продукти се направени од природни материјали и лесно можат да се разложат под дејство на микроорганизмите. Иако овие продукти се добра замена за пластика, сепак не значи дека не се штетни за природата.

Секоја години дури 2000 вида засекогаш исчезнуваат од лицето на Земјата.

Издигната меѓу Преспанското и Охридското езеро, Националниот парк Галичица е #Дома на повеќе од 3300 животински видови и околу 1700 растителни видови. Раскошните пејсажи и ендемските видови кои ги сретнуваме во овој простор, го прават ова природно катче исклучително вредна природна реткост во земјава. Прошетката низ неа му ја доверивме на Дејан Димиџиевски, стручен соработник за одржливо користење на природните ресурси на Националниот парк Галичица. 

Марија Ѓурчиновска, Клуб на љубители на планините Петрикор

Дебелите слоеви на почвата гриживо ги чуваат фосилните остатоци и целокупното палеонтолошкото богатство на Македонија. Постоењето на неколку локалитети во земјава не сместуваат како интересна дестинација за истражување, но што значи да се биде палеонтолог денес. Особено ако си жена и си единствен истражувач на толку нечепната територија.

Бранко Прља

Биодиверзитет е разновидност на сите живи организми кој обезбедува здрави екосистеми кои ја прочистуваат водата и воздухот, ја чуваат почвата, ја регулираат климата, ги рециклираат хранливите материи и ни обезбедуваат здрава храна. Монокултурите, како најголема опасност по биодиверзитетот, освен што обезбедуваат големо количество од еден прехранбен производ, го прават токму обратното.

На Светскиот ден на пчелата, да не ја заборавиме важноста на сите инсекти и нивната улога во одржувањето на екосистемите.

Состојбата со животната средина е еден од најголемиот проблем во државата. Граѓаните постојано бараат конкретни и долгорочни решенија. Редакцијата на ДОМА го праша министерот за животна средина, кои се државните еколошки приоритети и какви се плановите за иднина на ова поле.

Политиката се споменува како главна пречка сите овие години за чекањето за македонската евроинтеграција. Но кога ќе се премостат сите нејзини бариери, ќе остане ли земјава во чекална уште долго поради своите грешки? Може ли да заглавиме до недоглед решавајќи го поглавјето 27 за животна средина и климатски промени?

Често се меша поимот блато со мочуриште. Мочуриште е екосистем што е постојано потопен под вода.

Во секојдневната комуникација се сретнуваат поимите хабитат или станиште што се сметаат за синоними за живеалиште.

Со големиот број на ендемити, реликти и ретки видови, Македонија се смета за жешка точка или жариште на европскиот биодиверзитет.

Оваа пролет, светот ја дочекува со рекордни високи просечни температури на воздухот. Топлото време е само продолжување на нетипичната топла и сува зима во поголемиот дел од северната хемисфера. Освен високите температура, човечката популација се соочува со вирусна светска пандемија и различни природни катастрофи, што се исто така еден тажен продолжеток по силните јануарски пожари во САД и Австралија.

Поимот пандемија преведен на старогрчки значи ,,сите луѓе". Под ова се подразбира дека целата популација низ светот е во опасност од добивање на заразната болест. Затоа строго следете ги препораките на здравствените организации и Министерството за здраство, редовно мијте ги рацете, избегнувајте контакт го поголема група на луѓе, останувајте #Дома колку можете повеќе и грижете за своето здравје. Ова важи за сите луѓе!

Паркот на природа „Езерани“ ужива законската заштита затоа што е важно место за водните птици.

После децении, во 2019-та година Македонија ја зголеми својата мрежа на заштитени подрачја со прогласување на четири нови природни реткости.

Сите три природни тектонски езера во Македонија (Охридското, Преспанското и Дојранското) се споменици на природата.

Во Македонија, ниту една влада досега не ја поставила заштитата на животната средина како главен државен интерес.

Еден од главните концепти на екологизмот е позиционирањето на човекот како дел, а не управувач на природата.

Треба да се прави разлика помеѓу еколошка и природна катастрофа. Природни катастрофи се природни настани на површината на Земјата кои имаат трајни или привремени последици врз природата, како што сеземјотреси, урагани и вулкански ерупции.

Поштенските марки како една од националните одлики на една држава од секогаш на себе ги претставувале и природните реткости и убавина на државите од каде се издаваат. Денес едни од најретките или најбараните поштенски марки меѓу колекционерите на поштенски марки, се токму оние со природни мотиви.

Автор: Александра Вице

Преземено од: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02653-x

Преземено од: https://www.euronews.com/2020/01/08/2019-sets-record-for-europe-s-hottest-december-copernicus

Агенцијата за следење на климатските промени на Европската унија, „Коперникус“, објави дека температурите низ цела Европа во месец декември 2019 година биле рекордно најжешките за тој месец.

Тропосфера е најнискиот слој на атмосферата во која има најмногу кислород и најдобри услови за живот.

Во историјата на планетата до сега се забележани пет масовни изумирање на видови. Последното изумирање било пред 66 милиони години, предизвикано од удар на астероид. Многумина сметаат дека сега живееме во шестото масовно изумирање на видовите, предизвикано од климатските промени.

Со уништувањето на урбаното зеленило директно се влијае врз намалувањето на бројот на единки и видови на птици, водоземци, влекачи и инсекти во градовите.

Есента што измина беше регистрирана како една од најтоплите во историјата, а зимата во Македонија пристигна со температури повисоки за овој период на годината.

Слојот на биосфера изнесува околу 10 км и се протега од највисоките точки на атмосферата се до длабочините на океаните.

Колку почесто патуваме со авион толку е поголем нашиот јаглероден отпечаток.

Интегрирано еколошко образование во училиштата е најдобриот метод за да се подобри еколошката свест кај граѓаните.

Преземено од: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02042-4

Објавено во: Nature 571, 29-31 (2019)

Преземено од: https://www.nature.com/articles/d41586-019-01960-7

Објавено во: Nature 570, 437 - 439 (2019)

Европска агенција за заштита на природата, 2019

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/europe-protected-areas/europe-protected-areas-1

Автор: Бери Хатон, 22 јули 2019 г.

Преземено од: https://apnews.com/e6520a9a1297492fb8c3e8991e7943b7

Автор: Навин Кумар Арора

Преземено од: https://link.springer.com/article/10.1007/s42398-018-0013-3

Македонија е една од најважните жешки точки на биодиверзитет во Европа и затоа се векови привлекува истражувачи од целиот свет.

Одржливиот развој и умерената употреба на природните ресурси се само неколку начини со кои може да ја заштитиме животната средина.

Сушата и недостатокот на вода се едни од најголемите проблеми со кои ќе се соочуват земјите од јужна Европа и Балканот.

Во првиот месец од есента ги прашавме граѓаните како се информираат за еколошките прашања и проблеми. Најголемиот дел од граѓаните (85%)за еколошките теми се информираат преку електронските медиуми, додека 8.3% преку формалното образование. Само 2% одговориле дека за оваа тема се информираат преку традиционалните медиуми.

Есен е едно од четирите годинишни времиња, кое трае помеѓу летото и зимата. Се одликува со постепено намалување на просечните дневни и ноќни темпетури на атмосферата. 

Автори: Веи Хуанг (Wei Huang) и Лидија Моравска (Lidia Morawska)
Преземено од: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02938-1

Автор: Ема Марис (Emma Marris)
Преземено од: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02696-0

Автор: Џојс Чепкемои (Joyce Chepkemoi)
Преземено од: https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-biodiversity-hotspot.html

Состојбата со загадување предизвикана од бучава предизвикана од патниот сообраќај е сериозна во урбаните места, и потребно е да се изберат и предложат мерки кои ќе помогнат за справување, намалување и редукција на бучавата.

Преку присуството на некои водни инсекти може да се одреди квалитетот на водата во изворите, реките и езерата.

Според Уставот на Р. Македонија: „секој има право на здрава животна средина ... и е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата“.

Бјорг Ломборт за Project Syndicate

Во денешно време соочени сме со потребата од тоа да најдеме решение за климатските промени, но истовремено е потребно да водиме сметка лекот да не направи повеќе штета од самата болест. Напуштањето на фосилните горива што е можно поскоро, како што бараат повеќето активисти за животна средина, ќе го забави растот кој успеал да извлече од сиромаштија милијарди луѓе.

Џеф Дурнам, Walking and hiking Magazine

Поголем број од луѓето кои се љубители на рекреативни прошетки низ шуми и низ други предели неопходно е да имаат свест за животната средина на еден или друг начин. Притоа, многумина од нив не се свесни дека токму нивните активности кои ги прават во области кои се кревки од еколошки аспект се активности кои можат да ја уништат истата таа животна средина која тие толку многу ја сакаат и која сакаат да ја заштитат. Во голем број на случаи не станува збор за влијанија на секој од овие луѓе поединечно, туку секој од нив поединечно доведува до збирно влијание – влијанието се умножува по стотици па дури и илјадници луѓе кои ја прават истата работа и кои заеднички е можно да придонесуваат кон нанесување штети врз животната средина. Тука ќе посочиме некои од негативните влијание врз животната средина предизвикани од луѓето кои се бават со рекреативни прошетки и на некои начини на кои ние можеме да помогнеме истите да се намалат.

Јулиа Перез, Organisation Mondiale pour la Protection de l’Environnement

Неконтролираните шумски пожари уништуваат сè што ќе им се најде на патот. Тие можат да се прошират на километарски површини и да преминат преку реки и патишта. Секоја година, на пример, се случуваат помеѓу 60.000 до 80.000 шумски пожари кои уништуваат помеѓу 3 и 10 милиони хектари. Иако шумските пожари директно влијаат на животната средина, зависно од нивната големина и зачестеност, причините за нив се исто така разнолики.

Македонија од оваа година започнува со изработката на првата Црвена листа на загрозени видови.

Екстремни суши, поплави и појава на инвазивни тропски видови на инсекти се само дел од последиците на глобалното затоплување.

Во Македонија постојат само 3 национални парка: Галичица, Маврово и Пелистер. Шар Планина е подрачје што е најблиску да стане четвртиот национален парк.

Национални паркови на Турција

Националните паркови претставуваат големи површини на јавно земјиште кои се наменети за домородните растенија, животни и за местата во кои тие живеат. Овие паркови ги заштитуваат местата кои се карактеризираат со природни убавини и тие се дом на голем број ендемски видови. Тие исто така ги заштитуваат и местата кои се важни за домородното население и местата кои покажуваат како живееле луѓето во минатото.

Daisy Dunne, CarbonBrief, 2018 

Според последното направено истражување, во периодот 2009-2013 година туризмот на светско ниво учествувал со 8% во емисиите на стакленички гасови, со што овој сектор е поголем загадувач од градежната индустрија.

Damian Carrington, The Guardian. 2019

Рекордно топлиот бран кој ја погоди Франција и други држави во Европа во месец јуни 2019 година е најмалку пет пати (а веројатно сто пати) предизвикан токму од климатските промени, покажуваат пресметките на научниците.

Nature 564, 30-32 (2018)

Има три трендови кои со својата меѓусебна комбинација ќе го забрзаат тој процес, предупредуваат Јангјанг Шу (Yangyang Xu), Веерабадран Раманатан (Veerabhadran Ramanathan) и Дејвид Виктор (David G. Victor).

автор: Лаура Паркер (Laura Parker)

Поголем дел од планетата Земја ‘плива’ во отпадна пластика која е штетна за животните а веројатно и за човековото здравје. Можеме ли да ја исчистиме?

автор: Милтон Кацмејер (Milton Kazmeyer)

Палеонтологија е наука која, анализирајќи ги фосилите, го проучува праисторискиот жив свет. Проучувајќи ги зачуваните остатоци од животни и растенија кои живееле пред милиони години, научниците можат да добијат корисни информации за потеклото и еволуцијата на животот на Земјата.

Според Агенцијата за енергетика, хидроенергијата е најексплатиран алтернативен извор на енергија кај нас.

Сите загрозени видови на организми се наоѓаат на Црвената листа на загрозени видови  на Меѓународниот сојуз за заштита на природата.

Во Македонија може да се сретнат преку 10 000 видови на инсекти од кои пеперутките и тркачите се со најголем број на ендемити.

Политичките партии кои во изминативе децении наизменично ја држат  власта во Македонија треба да одговаарат за неспроведување на стратегиите и акциските планови од областа на заштитата на животната средина, за попусто потрошени пари на странски донатори кои редовно ги покриваат трошоците за изработка на овие научни документи и за непочитување на законските обврски за заштита на природата. Доколку работеа на спроведување на зацртаните цели во овие стратегии досега нашата земја требаше да има многу повеќе национални паркови, воспоставен мониторинг и заштита на загрозени видови животни и растенија, голем број заштитени геолошки локалитети, почисти реки, воспоставени механизми за намалување на загадувањето...

Biodiversity A-Z, UNEP

Значајни подрачја за птици се места кои се глобално важни за зачувување на видови птици. Станува збор за места кои се неопходни за преживување на популациите на повеќето видови птици на Земјата. ИБА мрежата исто така содржи голем и репрезентативен дел и од останатиот биодиверзитет. ИБА подрачјата се дел од клучните подрачја за биодиверзитет (KBAs).

Европска агенција за заштита на природата, 2018.

Езерата најчесто се водни тела кои содржат постојана слатка вода, иако тие исто така можат да бидат и малку солени. Имаат физички карактеристики на езерски басен, како што е површина на езерото и длабочина на водата, како и физички карактеристики на сливно подрачје, како што се големина и топографија.

Biodiversity A-Z, UNEP

Значајно подрачје за растенија (ЗПП) е природно или полувештачко место кое се карактеризира со исклучително ботаничко богатство и/ или поддржува многу голем број на ретки, под закана и/ или ендемски видови растенија и/ или вегетација со голема ботаничка вредност. Кога се зборува за овие значајни подрачја, зборот „растенија“ се однесува на алги, фунги, лишаи, растенија како што се гулабови очи, маховини и диви васкуларни растенија. Значајните подрачја за растенија се воспоставени во 1995 година на првата Planta Europa конференција одржана во Иер (Hyères), Франција. Таа се надоврзува на проектот на WWF и IUCN за центри за диверзитет на растенијата од 1994 година кој идентификуваше големи подрачја од ботаничко значење. Програмата за значајни подрачја за растенија е пристап кој се базира на конкретни локации, кој има за цел зачувување на растенијата на национално ниво и формира под-сет од клучни подрачја за биодиверзитетот (Key Biodiversity Areas – KBAs) низ целиот свет. Во моментов, проекти за значајни подрачја за растенија се имплементираат во повеќе од 70 држави (состојба во 2014 година) за да се постигне Целта 5 од Глобалната стратегија за зачувување на растенијата предвидена со Конвенцијата за биолошка разновидност утврдена од државите во 2010 година. Целта 5 се стреми кон тоа да обезбеди заштита на 75% од најважните подрачја за диверзитет на растенијата во светски рамки, до 2020 година, и сето тоа во рамките на еден ефективен менаџмент.

Прогласување на Шар Планина за национален парк е приоритет според Стратегијата за заштита на биодиверзитетот уште од 2004 година. Иако иницијативата постои многу одамна – речиси 30 години, стручната јавност и еколозите обвинуваат дека малку се прави да се зачуваат природните вредности на планината. Минатиот месец ги прашавме граѓаните дали Шар Планина треба да се прогласи за национален парк, а дури 98%  се согласуваат со оваа идеја што е слично со ставот на локалното население според истражувањето на Македонското еколошко друштво. 

Во Македонија се наоѓаат едни од најзагрозените екосистеми во природата како блата, мочуришта, влажни ливади и тресетишта.

Охридското Езеро е еден од екосистемите со најголем број на реликтни видови на Балканот.

Според Обединетите Нации, до 2050 години се очекува 60% од вкупното население на планетата да живее во урбани градски средини.

Паметните телефони во последната деценија станаа неразделив дел од животот на модерниот човек. Тие ги заменија големите компјутери, како и многу аналогни методи на работа, комуникација, дизајн и фотографирање. Паметните телефони се постојан партнер во секојдневието, овозможувајќи ни преку нив да завршиме различни задачи.

ScienceView.com

Во Европа во тек се студии кои истражуваат до кој степен пештерите се користат за чување работи од страна на домаќинствата, за снабдување со вода и за разладување. Една голема пештера во југозападниот дел од државата Вирџинија, на пример, се користи како природен тунел од страна на Јужните Железници во Соединетите Држави.

National Geographic,2018

Ветувањата за работни места и просперитет се некои од факторите поради кои луѓето се селат во градовите. Половина од светското население веќе живее во градовите а две третини од луѓето во светот се очекува да живеат во урбаните подрачја до 2050 година. Сепак, во градовите забележуваме присуство на два најгорливи проблеми со кои соочува населението во градовите во денешно време: сиромаштијата и деградацијата на животната средина.

Европска агенција за заштита на природата, 2018 г.

Квалитетот на водата во реките во цела Европа значително се има подобрено благодарение на серија од ЕУ директиви за животна средина кои беа донесени во периодот од 1970-тите години досега.

Поимот флора потекнува од името на римската божица Флора, заштитничка на цветовите и божица на пролетта.

Поимот фауна потекнува од името на римската божица Фауна, заштитничка на Земјата и плодноста.

Анксиомата ,,Човекот и природата" која често се употребува и научно и фактички е погрешна. Човекот и човечката цивилизација се нераздвоив дел од природата.

Дејмиен Карингтон, уредник за животна средина – The Guardinan

Пестиците и антибиотиците ги загадуваат водотеците низ цела Европа, е заклучокот содржан во една студија. Научниците велат дека ваквото загадување е опасно за живиот свет и можно е да го зголеми развојот на микроби кои се отпорни на лекови.

Росмонд Хат, Светски економски форум

Простирајќи се од Арктикот до Црното Море, Железната завеса го одвојуваше комунистичкиот исток од капиталистичкиот запад во период од речиси 45 години.

RESOURCE LIBRARY, NATIONAL GEOGRAPHICS

По дефиниција, инвазивните видови се организми кои не се домородни на одредено подрачје и кои предизвикуваат голема економска и еколошка штета во новото подрачје.

Заштитата на животната средина е интердисциплинарен систем кој ја изучува и мониторира природата и човековото влијание врз неа.

Меѓународната политика за конзервација мора да го спречи исчезнувањето на малубројните недопрени екосистеми на Земјата, предупредуваат Џејмс Е.М.Ватсон (James E. M. Watson), Џејмс Р.Ален (James R. Allan) и колегите.

Поимот на геолошка разновидност се однесува на варијациите кај карпите, минералите, депозитите и наслаги, геолошките формации и процесите кои нив ги создаваат. Подобреното разбирање на геолошката разновидност ќе ни помогне подобро да управуваме со животната средина и тоа исто така ќе додаде вредност на искуствата во природата.

Текстот е преземен од The Guardian

Научниците за првпат покажаа дека биодиверзитетот е поголем во внатрешноста на заштитените подрачја во споредба со надворешните подрачја. Овие резултати произлегуваат од најновата анализа на биодиверзитетот во терестријалните заштитени подрачја на глобално ниво.

Еколошкото образование или отсуствува или на лош начин се обработува во основното и средното образование во Македонија. На него не треба да се гледа само како наставна единица, тука како процес за кој треба да учиме низ целиот живот.

Одрлживото локално земјоделство е најдобар начин во Македонија да се задоволуваат потребите за храна, без да се влијае врз животната средина.

На територијата на Македонија постојат многу геолошки локалитети кои чекаат на заштита. Геолокалитетите често нe ставаат на туристичката мапа на Европа. Марковите Кули, Лесновскиот кратер и Куклице во Кратово се неколку од најпопуларните геолокалитети во Македонија.

Растечките температури стануваат сè поголема закана за градските подрачја, но обидите за нивно ладење можеби не функционираат онака како што било замислено.

Автор: Хана Хоаг (Hannah Hoag)