Поимот фауна потекнува од името на римската божица Фауна, заштитничка на Земјата и плодноста.