Охридското Езеро е еден од екосистемите со најголем број на реликтни видови на Балканот.

Relikt FB