Во Македонија се наоѓаат едни од најзагрозените екосистеми во природата како блата, мочуришта, влажни ливади и тресетишта.

Ekosistem FB