Сушата и недостатокот на вода се едни од најголемите проблеми со кои ќе се соочуват земјите од јужна Европа и Балканот.

Sto e susa FB