Македонија е една од најважните жешки точки на биодиверзитет во Европа и затоа се векови привлекува истражувачи од целиот свет.

Sto e zeska tocka na biodiverzitet FB