Интегрирано еколошко образование во училиштата е најдобриот метод за да се подобри еколошката свест кај граѓаните.

Sto e ekoloska svest FB