Слојот на биосфера изнесува околу 10 км и се протега од највисоките точки на атмосферата се до длабочините на океаните.

Sto e biosfera FB