Тропосфера е најнискиот слој на атмосферата во која има најмногу кислород и најдобри услови за живот.

Sto e atmosfera