Паркот на природа „Езерани“ ужива законската заштита затоа што е важно место за водните птици.

Sto e park na priroda FB