Често се меша поимот блато со мочуриште. Мочуриште е екосистем што е постојано потопен под вода.

Sto e blato FB