Состојбата со животната средина е еден од најголемиот проблем во државата. Граѓаните постојано бараат конкретни и долгорочни решенија. Редакцијата на ДОМА го праша министерот за животна средина, кои се државните еколошки приоритети и какви се плановите за иднина на ова поле.