Дебелите слоеви на почвата гриживо ги чуваат фосилните остатоци и целокупното палеонтолошкото богатство на Македонија. Постоењето на неколку локалитети во земјава не сместуваат како интересна дестинација за истражување, но што значи да се биде палеонтолог денес. Особено ако си жена и си единствен истражувач на толку нечепната територија.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.