Додека многумина се откажуваат од вербата во индивидуалната способност за промена на лошите навики во општеството, Билјана е категорична: „Мојот одговор е едноставен: енергетски бунт. Секогаш успева.“ Како еден од основачите на „Добра Земја“ – првата задруга на потрошувачи во Македонија, Билјана Филиповска е поборник за постојан напредок и предан екологист. Таа не престанува преку своите дела да ѝ влијае на околината насочувајќи ја кон еколошки и хумани активности.