Во послените години, поради еколошката состојба во државата граѓаните се повеќе бараат одговори и акција од Инспекторатот за животната средина. Редакцијата на ДОМА ја праша Магдалена Филиповска-Грашкоска – Претседател на Инспекцискиот совет околу состојбата и идните планови за оваа инспекциска служба.