Извор и автор: Nature 559, 5-6 (2018)

Време е научниците да почнат да се справуваат со предизвиците на забрзаната и растечка урбанизација

Доба на изумирање
Биодуверзитет

Светот има две години да најде начин да ѝ помогне на природата да го спречи „тивкиот убиец“ кој е подеднакво опасен како и климатските промени, вели лицето одговорно за биодиверзитет

Проектот Earth BioGenome „Земјин биогеном“ е добредојден напор за секвенционирање на геномите на приближно 1,35 милиони видови.

Најновиот извештај Living Planet „Жива планета“ од Светскиот фонд за природата (WWF) содржи многу песимистички факти: 60% пад на популацијата на диви животни од 1970 година досега, уривање на екосистемите и извесна веројатност дека човечкиот род ќе биде еден од следните видови што ќе изумрат. Во извештајот постојано се нагласува дека човечкиот консумеризам односно потрошувачка е виновна за ова масовно истребување, а новинарите брзо ја засилија пораката. Во насловот на "Гардијан" се вели: „Човештвото збриша 60% од животинското население“, додека БиБиСи објави го објави следниов наслов „Масовна загуба на диви животни и флора, предизвикана од човечката потрошувачка“. Не е изненадувачки фактот што: во извештајот од 148 страници зборот „човештво“ се појавува 14 пати, а „потрошувачка“ дури 54 пати.

Од Мет Мекграт (Matt McGrath) Кореспондент за животна средина

Воздухот што го дишете, водата што ја пиете и храната што ја јадете зависат од биодиверзитетот, кој во моментов е во криза – а ние  сме причината за тоа. Што значи тоа за нашата иднина и како можеме да ја спречиме?

од Дејмиен Керингтон (Damian Carrington) Уредник одговорен за теми за животната средина

Според Обединетите Нации, населението во светот толку вртоглаво ќе расте, што ќе достигне 9 милијарди луѓе до 2050 година, а 70 отсто од луѓето ќе живеат во градовите. Истовремено, ИКТ го проширува својот дострел, со очекување дека до 2020 година ќе бидат поврзани 50 милијарди уреди. Ние сме на работ на Мрежно општество - каде сè што може да има корист од поврзување ќе биде поврзано. Оттаму, постои голем потенцијал ИКТ да биде помагач за одржлив економски, еколошки и социјален развој во градовите.

Според климатскиот извештај, човештвото има краткотрајна можност да ги избегне најлошите последици од климатските промени.

Во нова студија се истражуваат потенцијалните климатски реакции што би можеле на Земјата да предизвикаат грин хаус ефект

Џон Ејбрахам (John Abraham)