fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
galicica kavkaz na balkanot

Галичица – Кавказ на Балканот

Во националниот парк Галичица е идентификуван значаен биодиверзитет. Со сериозни истражувања е потврдено дека Галичица е жешка точка на разновидност во Македонија, но и пошироко во регионот. Од тие причини често од експертите Галичица е именувана како Кавказ на Балканот.

Сподели