fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo
Фотографија од внатрешноста на пештера

Христијанова пештера

Христијанова пештера се наоѓа во близина на селото Јаболци, Скопско. Иако оваа пештера според Категоризацијата на пештери од 1993 година од проф. д-р Драган Колчаковски е категоризирана како значајна пештера, истата сè уште не е физички заштитена.

Лесниот пристап до пештерата како и трагите на физичка активност и уништување на пештерски украси може негативно да влијаат и врз популацијата на лилјаци во неа. Дополнително, околното подрачје веќе интензивно се искористува и зачестена е појавата на каменоломи.

Оваа значајна пештера коja се наоѓа во непосредна близина на Скопје треба итно да се заштити.

Автор: Александар Стојаноски, Истражувачко друштво „Урсус спелеос“

Ова видео е избрано дело од конкурсот за учество на јавноста во активностите на ДОМА како дел од кампањата „Разбистри сè!“– кампања за застапување и лобирање.

Сподели