За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Блатниот даб во Кривогаштани досега не бил предмет на заштита според ниту еден закон, но во согласност со важечкиот Законот за заштита на природата, а со извршената валоризација со која е утврдена неговата моменталната состојба, старост, степенот на загрозеност, како и значењето на стеблото за локалната заедница, ќе се даде можност ова дрво да се стекне со статус на природна реткост. Со тоа ќе се создадат предуслови за перманентен мониторинг и преземање соодветни мерки за заштита на дабот, а во насока на негово одржување во добра кондиција и продолжување на животниот век.

Сподели