fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Официјални податоци за староста на на овој даб не постојат. Неговата проценета старост, утврдена при процесот на валоризација, е 632 години. Локалните жители го препознаваат дрвото како природна атракција, како природен објект кој претставува доказ за многувековното потоење на село Кривогаштани и како дел од колективната меморија на многу генерации кривогаштанци. Поради тоа, може да се каже дека ова дрво, покрај природна има и значајна културно-историска вредност.

kratovski borovi i krivogastanski dab sest i pol vekovi staro prirodno nasledstvo 11

Сподели