fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Двата бора во Кратово, и после шест и пол века се во добра морфолошка сотојба и физиолошка кондиција. Со дендролошки анализи утврдено е дека нивната старост изнесува (околу) 640, кај повисокиот и 630 кај понискиот бор. Првиот е со висина од 24 метри и дијаметар на стеблото од 1,62 метри во висина на кореновиот врат и 1,4 метри на градна височина. Понискиот бор е висок 21 метар со дијаметар на стебло од 3,9 односно 3,8 метри. И двете стебла се со неправилна крошна, гранките во голема мера им се испреплетени, а кај второто стебло, поради тоа што е пониско и во сенка на повисокото, крошната му е развиена само во делот кон јужната страна.

kratovski borovi i krivogastanski dab sest i pol vekovi staro prirodno nasledstvo 5

Сподели