fbpx


За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Здравствената состојба на кратовките борови е исклучително добра. Кај повисокото стебло не постојат никакви оштетувања ниту пак траги од присуство на болести и штетници кои би имале штетно влијание врз неговата физиологија. Кај понискиот бор, само од јужната страна може да се забележат оштетувања предизвикани од приуство на ларви.

kratovski borovi i krivogastanski dab sest i pol vekovi staro prirodno nasledstvo 6

Сподели